Privacybeleid Academy

(Update 22/09/2020)

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Hubo Limburg United Academy, de jeugdwerking van basketbalclub Hubo Limburg United vzw, gevestigd aan de Hendrik van Veldekesingel 150 bus 22 in 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer BE 0547.597.365, hierna afgekort tot HLU Academy.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese verordening geldt ook voor de HLU Academy.

Als sportvereniging vinden wij de privacy van onze leden, vrijwilligers, sponsors en alle andere bij de vereniging betrokken personen erg belangrijk. Mede ook om die reden stelt de HLU Academy zich in regel met de AVG.

 

Waarom hebben we jouw persoonlijke gegevens nodig?

Als je lid, vrijwilliger of sponsor wordt van de HLU Academy verzoeken wij je om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze persoonsgegevens, die minimaal nodig zijn, gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten;
 • Het registreren van jouw lidmaatschap bij de Basketbal Vlaanderen.
 • Het voeren van de leden- en wedstrijdadministratie.
 • Het verwerken van de betalingen van onder meer lidgelden;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor activiteiten en bijeenkomsten van de HLU Academy.

 

Persoonsgegevens die de HLU Academy verwerkt

Voor de hiervoor genoemde doeleinden verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Pasfoto;
 • Spelershistorie (in welke ploegen is gespeeld en gedurende welke periode);
 • Sportspecifieke diploma’s;
 • Bankrekeningnummer;

 

De HLU Academy verwerkt als vereniging alleen persoonsgegevens voor doeleinden die logischerwijs voortvloeien uit onze kernactiviteiten. Deze kernactiviteiten passen bij het runnen van een basketbalclub, het organiseren van en informeren over wedstrijden, het verzorgen van trainingen en activiteiten voor onze leden, alsmede het conform de Basketbal Vlaanderen-reglementen beheren van de leden- en wedstrijdadministratie.

De verwerking van jouw persoonsgegevens is in handen van door de vereniging aangeduide personen. Zij zijn geïnstrueerd om met de grootst mogelijke nauwkeurigheid om te gaan met jouw persoonsgegevens. De HLU Academy zorgt ervoor dat alleen deze personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.

 

Jouw persoonlijke gegevens deelt de HLU Academy niet

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. De door ons vastgelegde gegevens worden niet doorgeven aan anderen om deze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Minderjarigen

Indien een minderjarig lid zich wenst te registreren, dient hij of zij hiertoe een expliciete toestemming van de ouder of voogd voor te leggen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het aanspreekpunt , zodat hiervoor een passende oplossing kan worden gevonden.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De HLU Academy gebruikt cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze website (www.hubolimburgunited.be) die daardoor voor jou makkelijker wordt in het gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies ook zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt.

De HLU Academy gebruikt voor haar website alleen functionele en analytische cookies.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Links naar andere websites

De website van De HLU Academy kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de HLU Academy. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De HLU Academy raadt onze bezoekers aan om voor het gebruik van andere websites altijd de desbetreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Inzage en correctie

Te allen tijde kunnen leden of andere betrokkenen verzoeken om inzage van de persoonsgegevens die de HLU Academy op dat moment van hem of haar heeft opgeslagen. Indien persoonsgegevens onjuist zijn, kunnen leden verzoeken om correctie daarvan. Bij een dergelijk verzoek zal de HLU Academy je om een legitimatie vragen om er zeker van te zijn dat jij de gerechtigde persoon bent die om een correctie van persoonsgegevens vraagt. Deze correctie zal binnen twee weken worden verwerkt. De HLU Academy zal geen persoonsgegevens overdragen aan andere instanties zonder uitdrukkelijke toestemming van degene die het betreft.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van onze spelers worden bewaard tot het einde van hun lidmaatschap.

 

Portretrecht

Tijdens trainingen, wedstrijden en basketgerelateerde activiteiten van de HLU Academy worden regelmatig foto’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van de HLU Academy, leden van andere clubs of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, social media (zoals Facebook, Instagram en Twitter), of in het clubmagazine verschijnen. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van het beeldmateriaal sturen naar het onderstaande aanspreekpunt.

Deze mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de persoon niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website, sociale media of in het clubmagazine ten behoeve van teamidentificatie.

 

Beveiliging

De HLU Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via academy@hubolimburgunited.be

 

Vragen?

Mochten er vragen ontstaan over de privacy van jouw persoonsgegevens, laat het ons dan vooral weten. We zijn bereikbaar via het e-mailadres academy@hubolimburgunited.be

 

Wijziging van het privacybeleid

De HLU Academy past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De HLU Academy raadt bezoekers dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal De HLU Academy er alles aan doen om haar leden per e-mail en/of via de website hierover te informeren.

 

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Alle informatie hierover vind je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be.