Digitalum, expert in het onwikkelen van e-commerce platformen, is naampartner van de jeugdafdeling van Hubo Limburg United, die met veel fierheid omgedoopt werd tot de Hubo Limburg United Academy powered by Digitalum. Waar Digitalum game changer is in e-commerce & customer experience, zijn de jonge talenten van de Hubo Limburg United Academy game changers op het basketbalveld.  Als game changers streven we er beiden naar om de beste te zijn, ieder binnen zijn eigen domein. Waar Digitalum uitblinkt in het servicen van hun klanten, zet de Hubo Limburg United Academy powered by Digitalum  zich in om de instroom van talenten in Limburg te garanderen.

Missie

De Hubo Limburg United Academy heeft een centrale plaats in het sportieve beleid van onze club. Het doel bestaat erin dankzij een kwaliteitsvol jeugdbeleid en een correcte rekrutering talentvolle spelers op te leiden tot professionele basketbalspelers die een plaats in het BetFirst BNXT team van de club waardig zijn.

Daarnaast wil de club ook een voorbeeldfunctie vervullen binnen het Limburgse basketbal en dit zo tot een hoger niveau tillen. Door het aangaan van samenwerkingen met andere Limburgse basketbalclubs van verschillende niveaus wordt dit gestimuleerd. Deze wisselwerking zal ertoe leiden dat elke jeugdspeler kansen krijgt op een correct niveau. De meest getalenteerde spelers zullen een gedegen opleiding kunnen genieten binnen de Hubo Limburg United Academy.

 

Visie

Binnen de Hubo Limburg United Academy streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Een opleiding bij Hubo Limburg United is dan ook geen vrijblijvende activiteit. Het doel bestaat erin om aan jonge spelers maximale kansen te geven om zich optimaal als basketbalspeler te ontwikkelen. Ze worden met de beste mensen en middelen omringd zodat ze zich zowel op sportief als persoonlijk vlak kunnen klaarstomen om door te groeien tot een professioneel niveau. In dit complexe proces staan de spelers in hun totaliteit centraal. De kwaliteit van de opleiding kan enkel gewaarborgd worden en blijven als er constant op een doordachte en overwogen manier wordt gewerkt.

Hubo Limburg United wenst aan de jeugd, en in de eerste plaats aan de eigen jeugd, alle kansen en vertrouwen te geven. In ieder geval zal elke speler die wordt opgeleid door de Academy, ook al valt hij vroegtijdig af, kunnen terugvallen op gedegen basketbalbagage en -scholing.

De belangrijkste insteek van de Hubo Limburg United Academy is uiteraard het basketbal zelf. Jeugdspelers zullen bij ons voornamelijk kansen krijgen omwille van hun basketballend vermogen. Hier zullen ze echter ook op kunnen worden afgerekend. Bij de beoordeling staat de term individuele ontwikkeling centraal. Stilstaan is achteruitgaan, dus we focussen heel hard op het maken van progressie. Het is bijgevolg de taak van de jeugdcoaches om duidelijk aan de spelers aan te geven wat van hen wordt verwacht en wat hun individuele sterke en zwakkere punten zijn. De middelen voor elke speler om te verbeteren, zullen duidelijk worden aangereikt door middel van evaluaties en individuele gesprekken.

Tot slot geloven we erin dat de ontwikkeling tot (prof)speler veel breder gaat dan louter het basketballend vermogen. De randvoorwaarden en ook het mentale aspect zijn even belangrijk. Daarom geven we aan jonge spelers reeds aan dat voeding, rust, vaste levenspatronen etc. van wezenlijk belang zijn om optimaal te kunnen ontwikkelen en presteren. In het bijzonder gaat onze aandacht hier naar de combinatie basketbal en studie. Structuur, planning en opvolging zijn hierin cruciaal. Zo maken we er ons doel van om naast (prof)spelers ook individuen te ontwikkelen die klaar zijn voor het eventuele professionele leven buiten basketbal.

 

 

Volg ons op Facebook Instagram YouTube LinkedIn