Basketbal lijkt heel simpel: twee ringen, twee ploegen, 1 bal. Kinderspel, toch?

Gelukkig is basketbal wel gemakkelijk om te volgen, maar de regels zijn toch een stukje ingewikkelder en kunnen al eens voor verwarring zorgen. Om de leken onder onze fans op weg te helpen in deze mooie sport geven we alvast meer uitleg over drie belangrijke items: het speelveld, het team en de tijd.

 

Speelveld 

Het spreekt voor zich: we beginnen met het speelveld. Een basketbalveld heeft twee speelhelften met in elke speelhelft een ring of basket die op 3,05 meter hoogte hangt. Het veld is in zijn geheel 28 meter lang en 15 meter breed. Op een basketbalveld zijn er heel wat rechte en  ronde lijnen. Wij gaan dieper in op de belangrijkste.

 

Het spreekt voor zich: we beginnen met het speelveld. Een basketbalveld heeft twee speelhelften met in elke speelhelft een ring of basket die op 3,05 meter hoogte hangt. Het veld is in zijn geheel 28 meter lang en 15 meter breed. Op een basketbalveld zijn er heel wat rechte en ronde lijnen. Wij gaan dieper in op de belangrijkste.

De baselines en de sidelines bakenen het speelveld af.
De middenlijn ligt in het midden van het veld en verdeelt het speelveld in twee identieke helften. De cirkel in de middenlijn wordt op een wedstrijd maar 1 keer gebruikt: bij de opworp. 

De driepuntlijn is een U-vormige lijn rond de basket van waarbuiten driepunters gemaakt kunnen worden. Alles wat van binnen deze lijn wordt gescoord is twee punten waard.

De rechte lijn het dichtst bij de ring is de vrijworplijn. Een vrijworp wordt -zonder verdediging- van achter deze lijn genomen en is één punt waard. Deze lijn maakt tevens deel uit van de bucket. Dit is de rechthoek onder de ring die ook wel de paint wordt genoemd.

De halve cirkel onder de basket, de no charge semicirkel, bakent de zone voor aanvallende fouten af.

 

Team

1 Point Guard:

De spelverdeler die het overzicht bewaart en de tactische lijnen uitzet (bij HLU: Cliff Hammonds).

2 Shooting Guard:

De flexibele en snelle scoorder, zowel in shots als dunks (bij HLU: Anthony Lambot).

3 Small Forward:

Veelzijdige functie die vaak switcht tussen aanvallen en verdedigen, en gekend staat voor de assists (bij HLU: Leander Dedroog).

4 Power Forward:

Krachtige en snelle speler die inzet op rebounds, blocks en regelmatig scoort (bij HLU: Jonas Delalieux).

5 Center:

Grootste speler van het team. Nadruk ligt op verdedigen en blokkeren van tegenpartij (bij HLU: Yannick Desiron).

 

Tijd

Een basketbalwedstrijd bestaat uit 4 quarters van 10 minuten. Bij elke onderbreking van het spel of bij elke time-out wordt de klok stopgezet, waardoor een quarter in werkelijkheid langer duurt dan die effectieve 10 minuten. Tussen het eerste en tweede quarter en tussen het derde en vierde quarter is er een korte pauze van 2 minuten. Na het tweede quarter is de wedstrijd halverwege en is er 15 minuten rust voorzien, waarin de coach in de kleedkamer de wedstrijd bespreekt. Indien er op het einde van het vierde quarter geen winnaar is, volgt er een verlenging van 5 minuten, ook overtime genoemd. Er kunnen meerdere verlengingen plaatsvinden tot er een winnaar is.

 

          

Tijdens de wedstrijd is het de shotclock die aftelt een zeer belangrijk onderdeel. De ploeg in balbezit moet binnen de 24 seconden een doelpoging ondernemen. Indien dit niet gebeurt, gaat de bal naar de tegenstander. Daarnaast moet de bal binnen de 8 seconden over de middellijn in het aanvallende vak zijn. Als de klok op 0 seconden komt te staan, hoor je een luide buzzer.

 De shotclock wordt gereset naar 24 seconden in geval van:

• nieuw balbezit
• score

De shotclock kan ook gereset worden naar 14 seconden in geval van:

• een aanvallende rebound met minder dan 14 seconden op de shotclock
• een persoonlijke fout van de tegenstander met minder dan 14 seconden op de shotclock

De shotclock wordt niet gereset:

• bij een inworp die geen gevolg is van een fout, waarbij de aanvallende ploeg het balbezit behoudt.

• bij een persoonlijke fout van de tegenstander met meer dan 14 seconden op de shotclock

 

 

Volg ons op Facebook Instagram YouTube LinkedIn