Brian Lynch terug als head coach bij Hubo Limburg United

Brian Lynch terug als head coach bij Hubo Limburg United

Artikel

Door de tegenvallende sportieve resultaten heeft Hubo Limburg United beslist om de samenwerking met zowel head coach Gregory Gibson als met Odell Hodge per onmiddellijk te beëindigen.

De club wenst hen beiden uitdrukkelijk te bedanken voor de inspanningen die zij hebben geleverd voor het project.

De club benadrukt dat zij het vertrouwen in Raymond Westphalen behoudt, als assistant coach van het A-team en head coach van het B-team.

Als opvolger van Gregory Gibson verwelkomt HLU Brian Lynch, dewelke minstens tot en met volgend seizoen opnieuw head coach wordt.