De Lift Education brengt jongeren met een autismespectrumprofiel via aangepast secundair onderwijs naar een hoger level. 

 

 

 

 

Met een gespecialiseerde computeropleiding willen we hen optimale kansen bieden op professionele vooruitzichten. 

Het uitgangspunt hierbij is om de doelen en methodes op maat van de leerling uit te werken en niet om de leerling aan te passen aan de leerdoelen en algemene lesmethodes van de school. 

 

Welke waarden dragen jullie hoog in het vaandel?

Via het aanbieden van geïndividualiseerd onderwijs, willen we leerlingen met een autismespectrumprofiel voldoende kennis en vaardigheden bijbrengen om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Inclusie van deze leerlingen op de (reguliere) arbeidsmarkt, en het recht op aangepast onderwijs vinden we heel belangrijk.


Wat zijn jullie ambities?

We zoeken (en vinden) voor elke leerling een gepaste plaats in de maatschappij. Dat kan op de reguliere arbeidsmarkt zijn, binnen maatwerk of in verdere studies.


Wat onderscheidt jullie van de concurrentie?

We werken, in samenspraak met de leerling en de ouders, voor elke leerling doelen en methodes op maat uit. We kijken vooral naar de talenten en de doelen die zij willen/kunnen bereiken, en zetten daar ons volledige lesaanbod op in.


Welke inspirerende quote is van toepassing op jullie bedrijf?

We bieden leerlingen met ASS een ‘lift’ naar een zinvolle toekomst.


Wat is het belang van sport, en in het bijzonder basketbal, voor jullie bedrijf?

Voor veel leerlingen is sport een belangrijke uitlaatklep. Basketbal is een populaire sport bij de leerlingen en komt meermaals aan bod in de lessen. Bij deze sport merken we dat leerlingen een snelle succeservaring kunnen krijgen wat hun zelfvertrouwen ten goede komt. Ook het tactisch inzicht wordt getraind en maakt hen meer bewust van de groepsgenoten. Het samenwerken om te scoren ondersteunt de teambuilding.

Beleving van sport zorgt ook voor een beter lichaamsbesef en een verbetering van de proprioceptie.

Op die manier zitten leerlingen vaak beter in hun vel, en voelen ze zich ook veiliger om contact te leggen met andere mensen.


Welke waarden van jullie bedrijf en HLU komen het sterkst overeen?

Voornamelijk groepssporten zijn een zeer geschikte manier om, met behulp van duidelijke (spel)regels, contact te leggen met anderen.

Ook binnen HLU zal het wellicht belangrijk zijn om de aanpak aan te passen aan de individuele spelers, om op die manier hun prestaties naar een hoger niveau te tillen.


Met welke uitdagingen krijgt jullie bedrijf voornamelijk te maken?

Het is voor elke leerling telkens opnieuw zoeken naar een gepaste aanpak.


Hoe heb je kennis gemaakt met HLU?

Eddy Mellaerts schonk als bewegingsanalist van de medische staf van HLU zijn sponsoringspakket aan De Lift wegens zijn dankbaarheid tov de voorzitter Bert Beelen en zijn warme hart voor De Lift Education.


Welke meerwaarde biedt Hubo Limburg United jullie?

HLU biedt ons de kans om De Lift Education bekend te maken bij een breder publiek. De Lift is erg verheugd dit via sponsoring te mogen ontvangen omdat er geen financiële middelen ter beschikking zijn voor reclame. Ouders en leerlingen hebben vaak een heel zoektraject achter de rug voordat ze De Lift vinden. Deze info zou ter beschikking moeten zijn van iedereen die baat bij heeft bij dit soort onderwijs. HLU biedt bij deze bekendmaking een belangrijke steun in de rug.

Volg ons op Facebook Instagram YouTube LinkedIn